MSK FACULTY

Ganly Ian, USA
Ghossein Ronny, USA
Gounder Mrinal, USA
Ho Alan, USA

Lee Nancy, USA
Patel Snehal, USA
Shah Jatin, USA
Shaha Ashok, USA

Singh Bhuvanesh, USA
Stambuk Hilda, USA
Wong Richard, USA

National Faculty

Abraham Deepak, Vellore
Agrawal Gaurav, Lucknow
Arun Pattatheyil, Kolkata
B.Srinivasan, Pune
Bhandari Sudhir, Chandigarh
Bilimagga Ramesh, Bengaluru
Chaturvedi Pankaj, Mumbai
Chaukar Devendra, Mumbai
Chopra Shamit, Ludhiana
Dabholkar Jyoti, Mumbai
D'Cruz Anil, Mumbai
Deo Ravi, Bengaluru
Deshpande Mandar, Mumbai
Dharkar Digpal, Indore
Garg Apurva, Indore

Gupta Manoj, Rishikesh
Haribhakti Vijay, Mumbai
Iyer Subramania, Kochi
Joshi Varsha, Hyderabad
Kekatpure Vikram, Kolkata
Kodaganur Gopinath, Bengaluru
Krishnamurthy Arvind, Chennai
Kumar Varadarajan, Chennai
Kuriakose Moni, Kochi
Laskar Sarbani Ghosh, Mumbai
Limaye Sewanti, Mumbai
Mandlik Dushyant, Ahmedabad
Mehta Ashok, Mumbai
Nair Deepa, Mumbai
Nangia Sapna, Chennai

Pai Prathamesh, Mumbai
Pantavaidya Gouri, Mumbai
Patel Kaustubh, Ahmedabad
Prabhash Kumar, Mumbai
Rao Girish, Bengaluru
Rao Vishal, Bengaluru
Sarin Deepak, Delhi
Shenoy Ashok, Indore
Sikka Kapil, Delhi
Sinha Shwetabh, Mumbai
T. Raja, Chennai
Thakar Alok, Delhi
Thankappan Krishnakumar, Kochi
Toprani Rajendra, Ahmedabad

Regional Faculty

Adham Marlinda, Indonesia
de Silva Kanishka, Sri lanka
Gautam Dej Kumar, Nepal

Iyer Gopal, Singapore
Matsuo Jeannette, Phillipines
Mohd Yunus Mohd Razif, Malaysia

Murshed KM Mamun, Bangladesh
Sannikorn Phakdee, Thailand
Shwe Thida, Myanmar